Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa

Logo EU/MDV

 Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                              Bardejovská 6, 043 29 Košice – mestská časť Západ, Slovenská republika

Názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa

Miesto realizácie projektu: Košice - mestská časť Západ, Košický kraj

Výška poskytnutého NFP:  18 427 288,78 Eur

Stručný opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je 2. etapa modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD. Táto pozostáva zo  stavebných prác, obstarania strojného a technologického vybavenia,  technických zariadení, dielenského náradia.  

Cieľom projektu je zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku. A to v zmysle modernizácie koľajovej časti (koľajový spodok, zvršok, výhybky,  spevnené plochy, prípojky sietí, kanalizácia, prívod stlačeného vzduchu, oplotenie) a súvisiacich technológií (trakčné vedenie, napájacie a spätné vedenie, oznamovacie káble, dátové zariadenia, kamerový systém atď.). Súčasťou projektu je najmä výstavba novej haly ťažkej údržby a obstaranie oznamovacích zariadení, diagnostického zariadenia na geometriu kolies, vybavenia skúšobne elektromotorov, dielenského nábytku a náradia, stĺpových zdvihákov, pojazdnej plošiny, kovobrábacích strojov, lisu na nalisovanie želežničných súkolesí a zariadenia kováčskej vyhne. 

Получить не покидая дома беспроцентный кредит онлайн на карту в Украине за 5 минут. Решение выносится автоматически.

Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  2. etapy  modernizácie údržbovej základne.  Projekt bude realizovaný za pomoci  jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia údržbovej základne 2. etapa".

Realizáciou projektu sa naplní 1 merateľný ukazovateľ: P0492  Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD – 1.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

www.mirri.gov.sk      www.eufondy.sk 

На первые несколько дней онлайн кредит 24/7 выдается без процентов. Далее все равно необходимо оплачивать начисленные проценты.

Detail projektu na verejnej stránke www.itms2014.sk

Взяв однажды кредит онлайн круглосуточно, не стоит переживать, что придется возвращать проценты ежедневно.