Podpora humanitárnych a charitatívnych projektov

jún 2017

Kvapka krvi pre deti z Detskej onkológie

DPMK, a.s. , podporil kampaň  Národnej transfúznej služby  poskytnutím reklamných plôch   v prostriedkoch MHD

Kvapka Krvi 2017

 

Linka tiesňového volania

 

Dopravný podnik mesta Košice  od roku 2013 spolupracuje s Linkou tiesňového volania 112.

DPMK , a.s. podporil kampaň Linky 112 poskytnutím reklamných plôch   v prostriedkoch MHD