História DPMK - 130 rokov existencie

V roku 1891 - pred 130 rokmi - sa v Košiciach začala vykonávať hromadná doprava osôb na koľajovej dráhe ťahanej koňmi. Najdôležitejšie údaje o histórii, súčasnosti a čiastočne aj predstavy o perspektívach rozvoja MHD v metropole východu si priblížime v sérii článkov.

 

1891

-povolenie na výstavbu koľajovej dráhy výnosom Ministerstva obchodu v Budapešti (14.5.)

-začatie prevádzky na prvej linke konskej dráhy ako prvej na území dnešného Slovenska (14.11.)

1892

-začatie prevádzky na druhom úseku (8.5.)

-výstavba vedľajších liniek

-vznik akciovej spoločnosti Kassai közúti vasút részvény-társaság (Košické pouličné dráhy), ktorej zakladateľom bol István Popper (november)

-povolená parná trakcia pre nákladnú dopravu

1893

-začiatok zavádzanie parnej trakcie v osobnej doprave (17.7.)

1895

-používanie parného pohonu na všetkých linkách (1.1.)

1896

-opätovné zavedenie kombinovanej trate v osobnej doprave (konská dráha – para)

1911

-uzavretá zmluva medzi mestom Košice a berlínskou firmou Gesselschaft für Bau und Betrieb von Eisenbahnen, Henning Hartwich & Co. (Spoločnosť pre výstavbu a prevádzku železníc, Henning Hartwich & Co.) o výstavbe električkovej koľajovej dráhy (15.1.)

1913

-začatie električkovej nákladnej dopravy

1914

-slávnostné otvorenie prevádzky osobnej električkovej dopravy (28.2.) o 09:00 za prítomnosti veľkého množstva občanov mesta pred radnicou a divadlom; dobudovaná základná sieť električkovej dopravy s rozchodom 1435 mm

1918

-rozšírenie električkovej dopravy o odbočné trate do sladovne a oboch tehelní

-zmena vlastníka v súlade so zákonmi novovzniknutej prvej ČSR – založená nová akciová spoločnosť Košické elektrické pouličné dráhy, úč. spol. (KEPD)

1924

-celková dĺžka koľajníc 25 273,1 m; súčasne bola predĺžená trať do tzv. gajdových kúpeľov (v súčasnosti rekreačná lokalita Anička)

1929

-v letných mesiacoch bolo zavedené opatrenie proti nehodám, pri ktorých cestujúci vystupujúci z električky vošli priamo pod kolesá idúceho automobilu - po novom bolo možné z električky vystúpiť len zo strany zastávkového označníka

1936

-pre nedostatok prevádzkového kapitálu akciová spoločnosť ponúka podnik do vlastníctva mesta

-zastupiteľský zbor mesta Košice schválil kúpu a prevzal podnik do vlastníctva za 1 700 tis. Kč (17.7.); podnik sa stal súčasťou Mestských verejných podnikov

1938

-okupácia Košíc horthyovcami (november)

1939

-podnik prebrali zástupcovia Maďarského kráľovského ministerstva obchodu a dopravy z Budapešti a zostal v prevádzke ako mestský verejnoprospešný podnik s názvom Kassai városi közúti vasút -  Košické mestské pouličné železnice (5.4.)

1942

-rozšírenie linky električkovej dopravy o trať č.6; celková dĺžka koľajníc – 26 355,89 m (v prevádzke 6 liniek)

1944

-električky odvliekli fašistickí okupanti (november-december)

1945

-odvlečenie meniarne, poškodenie technickej základne podniku a poškodenie koľajníc

-oslobodenie Košíc (19.1.)

-zriadený podnik mestskej hromadnej dopravy v Košiciach v rámci združenia Mestských verejných podnikov

-obnova prevádzky električkovej dopravy na 2 linkách (29.8.)

1946

-mesto zakúpilo vyradené pražské električky a švajčiarsky usmerňovač; v prevádzke 3 linky

1947

-v prevádzke všetkých 6 pôvodných liniek z roku 1942

1949

-zriadený komunálny podnik Dopravné závody mesta Košíc, komunálny podnik (1.5.)

-dodaný prvý usmerňovač z ČKD Praha

1950

-zriadené autobusové predmestské linky

-do podniku včlenené konské povozníctvo so 6 povozmi

1952

-pracovníci podniku dokončili budovanie 8 elektrických vozňov (1949-1952)

1953

-zmena názvu podniku na Dopravné podniky v Košiciach (1.7.)

1954

-zrušené predmestské autobusové linky (1.4.)

1955

-zavedenie druhej trakcie MHD – mestských autobusových liniek (3 linky)

-začatie dodávky nových električiek typu ,,T“ (T1) z ČKD

1957

-pribudla 7. električková linka a 5 autobusov

1959

-zmena názvu na Dopravný podnik mesta Košíc (DPMK) (1.11.)

1960

-delimitácia povozníctva s nákladnou autodopravou do ČSAD (1.7.)

1961

-začatie výstavby rýchlodráhy do Východoslovenských železiarní (1.4.)

-DPMK prevzal prepravu pracujúcich do Východoslovenských železiarní autobusmi

-realizácia vnútropodnikovej autobusovej dopravy vo Východoslovenských železiarňach

-zriadenie garáží v Šaci

-zriadenie provizórnych autobusových garáží na Štúrovej ulici

-schválená investičná úloha na výstavbu dopravného závodu pre autobusovú dopravu (8.2.)

-začatie výstavby nového električkového dopravného závodu a hospodársko-správnych i údržbárskych objektov

-zrušená nákladná električková doprava (31.12.)

1964

-začatie pravidelnej dopravy na električkovej rýchlodráhe (7.11.)

1965

-odovzdaná do užívania prvá časť areálu DPMK na Bardejovskej 6 (1.1.)

-odovzdaná prvá časť autobusového závodu na Hornádskej ul. (jún)

1966

-skončenie výstavby autobusového závodu (marec)

-skončenie výstavby areálu DPMK na Bardejovskej (október)

1966-1968

-zrušené električkové trate od štadióna Lokomotívy k Ťahanovskému mostu

-zrušenie prevádzky starých električiek (motorových vozidiel a vlekov)

1972

-zrušená električková linka štadión Lokomotívy-Čermeľ

1974

-inštalované prvé elektromagnetické ovládanie výhybky

1975

-vykonaná prvá generálna oprava električky typu T3, ktorú uskutočnili vlastní pracovníci v dielňach podniku (17.12.)

1976

-zavedenie bezpeňažného styku s cestujúcimi a zrušenie funkcie sprievodcov MHD (1.7.)

1978

-kladenie prvých zádlažbových panelov na cestné koľajové priechody

1979

-v dopravnej špičke zrušené zastavovanie trhaných služieb elektrickej rýchlodráhy na zastávkach Pereš, Poľov a Ludvíkov dvor

-DPMK ako prvý podnik na území ČSFR začal prevádzku trojčlenných súprav električiek typu T3 (1.7.)

1980

-prvýkrát použité podkladové panely EP pod koľajové výhybky a kríženia

-rekonštrukcia prvej električky typu T3 na tyristorové riadenie (18.12.)

1981

-začala sa rekonštrukcia meniarní (kremikalizácia)

1983

-zjednotenie tarifných pásiem na území celého mesta (1.1.)

-začatie prevádzky na novej, prvej električkovej trati z panelov BKV od križovatky pri ZŤS (teraz VSS) na sídlisko Krásna III. (17.12.)

1984

-do prevádzky odovzdaná meniareň ,,K“

-dokončená rekonštrukcia električkovej trate na úseku terajších VSS-Barca

1986

-dokončená rekonštrukcia električkovej trate na Kuzmányho (3.7.)

-vylúčená električková doprava z pešej zóny na Hlavnej ulici

-začatie výstavby trolejbusového závodu

-začatie prevádzkovania 2 prototypov električiek typu KT8 D5

1989

-začatie prevádzky na novej električkovej trati VSS-Alejová-križovatka Moldavská (február)

-po skúšobnej prevádzke električiek typu KT8 D5 z ČKD dodaných 12 električiek tohto typu

-výrazná rekonštrukcia linkového vedenia (4.2.)

-založenie štátneho podniku (1.7.)

-skončená prvá etapa rekonštrukcie električkovej rýchlodráhy do VSŽ (júl, august)

1990

-zriadenie parkoviska autobusov pri Všešportovom areáli na Alejovej ulici (február)

-rekonštrukcia električkovej trate na Zimnej ulici a ul. B. Němcovej (17.4.)

-rekonštrukcia električkovej rýchlodráhy do VSŽ – druhá etapa (júl, august)

-ustanovenie dozornej rady

1991

-rekonštrukcia električkovej rýchlodráhy do VSŽ – tretia etapa (júl, august)

1992 

-podnik nakúpil 25 autobusov Karosa B 732, súčasne sa objavil aj nový typ kĺbového autobusu Karosa B 741

-10 električiek KT8D5 odpredaných do Miškolca a ako náhradu podnik získal električky nového typu T6A5

-zakúpené 2 Ikarusy 280.08 od ČSAD Košice, a 10 Ikarusov 280.08 dodaných už s dvojkrídlovými dverami a veľkopriestorovou kabínou vodiča

1993

-dodané posledné 2 električky T6A5

-autobusovej prevádzke pribudol jeden autobus TAM 272A180; v auguste bolo dodaných 15 trolejbusov Škoda 15 Tr.

- 1.7. sa zmenila sa tarifa - zrušila sa bezplatná preprava pre členov MZ a členov MP v rovnošate, držiteľov zlatej Janského plakety, detí vo veku 6 až 10 rokov a zľava pre rodičov cestujúcich s deťmi do troch rokov; rozšírila sa zľava jednorazových cestovných lístkov a predplatných cestovných lístkov pre žiakov vo veku 6 až 10 rokov

-27.9. o 13:00 slávnostne zahájená prevádzka trolejbusovej dopravy, do prevádzky sa uviedla trať o dĺžke 5 900 m (Lingov – Hlinkova – Dom kultúry VSŽ)

1994

-začiatkom roka sa začal predaj cestovných lístkov aj u vodiča za zvýšenú cenu a vzniklo 2. tarifné pásmo, ktoré zahŕňalo územie Košice – vidiek, teda obce Nižná Myšľa a Nižná Hutka; zároveň sa zaviedla tarifa pre toto pásmo (jednorazový obyčajný lístok platný v jednom pásme stál 4 koruny, mesačný pre prvé pásmo 160 Sk, mesačný pre obe pásma 260 Sk)

-22.12. sa zaviedla nová linka 60 pre prednostnú prepravu telesne postihnutých; premávala len v pracovných dňoch na trase: Stará mliekareň – Slanecká – Tallinská – Slanecká - Nižné Kapustníky – Južná trieda – Milosrdenstva – Stará nemocnica – Železníky, Gemerská – Mestský magistrát – Amfiteáter – Námestie Maratónu mieru – Železničná stanica - Námestie osloboditeľov, s troma odchodmi denne v oboch smeroch

1995

-vozový park autobusov obohatilo 17 nových Ikarusov 280.87, ktoré ako prvé autobusy v košickej MHD začali jazdiť v zeleno - bielej farebnej kombinácii

-v marci boli električky KT8D5 ev.č. 503, 505 a 527 predané do nemeckého Straussbergu

1997 

-v prvom polroku sa uskutočnila obnova autobusového parku 11 autobusmi Ikarus 435.18 a 6 autobusmi Ikarus 415.30

-v decembri podnik zaradil do premávky prvých 10 autobusov Karosa B932

1999

-podnik zakúpil 5 trolejbusov Škoda 15 TrM, 7 typu Škoda 14 TrM, sprevádzkoval 8 autobusov Karosa B 932 a 1 autobus Novoplan C 12

-7.5.1999 bola skúšobná prevádzka novej trolejbusovej trate na Sídlisko KVP rozšírená o dobudované úseky Sídl. KVP, most - Myslava, Grunt a úsek z Nám. osloboditeľov na Jakabov palác cez križovatku s Palackého ulicou (dovtedy sa v smere z KVP jazdilo cez Bottovu)

2000

-dodané prvé štyri nízkopodlažné autobusy SolarisUrbino 15 #3501 až 3504. Okrem nich podnik zakúpil 10 autobusov Karosa B932E, prvých 9 autobusov Karosa B941E a dva Novoplany

-zaradené boli aj Karosy B932 z exportnej série pôvodne určenej pre dopravcov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu

-1.3. sa zmenila sa tarifa; územie mesta (okrem MČ Košice - Šaca) spadalo pod I. tarifné pásmo, okres Košice - okolie a MČ Košice – Šaca tvorili II. tarifné pásmo; základný lístok v I. pásme zdražel na 10 Sk, mesačný lístok stál 350 Sk

2001

-podnik zakúpil spolu 17 nových autobusov, 6 SolarisovUrbino 15, 6 autobusov Karosa B941E a 5 kusov Karosa B932E

-1.4. sa menila tarifa; cestovný lístok na jednu cestu v 1. pásme zdražel na 12 Sk; ku zvýšeniu cien došlo aj u ostatných druhov jednorazových a časových cestovných lístkov, pričom došlo k vytvoreniu 3. tarifného pásma zahŕňajúceho úseky trasy linky č. 28 mimo územia meste Košice; 2. mája bola linka 51 predĺžená na Exnárovu, zriadená bola expresná linka 57 (Hanojská – Nám. Maratónu mieru – KVP, Kláštor); 10. mája boli linky 16, 30A, 34A a 37 presmerované po novej 4-prúdovej komunikácii medzi Alejovou a blšákom; zastávka Blšák sa pritom premiestnila z Ul. pri prachárni na novú komunikáciu.

2002

-zrušilo sa zachádzanie linky 25 ku Železničnej stanici (27.1.)

-od marca sa na linke TESCO BUS zaviedol povinný nástup cestujúcich prednými dverami a zároveň bol smerom do Tesca zakázaný výstup z vozidla okrem konečnej zastávky; smerom k železničnej stanici boli všetky zastávky s výnimkou nástupnej určené len na výstup

-obnovu vozidlového parku zabezpečilo 10 nových strednokapacitných autobusov Solaris a 7 autobusov Karosa B952, začali sa aj generálne opravy autobusov Karosa B741 a C744

-do prevádzky zaradené prvé autobusy jazdiace na stlačený zemný plyn

2003

-vozidlový park obohatili 3 Karosy B952, 6 SolarisovUrbino 15 a jeden dvanásťmetrový Solaris. DPMK si tým upevnil prvenstvo v počte prevádzkovaných nízkopodlažných autobusov na Slovensku

-vyradená posledná prevádzková Karosa B731 s automatickou prevodovkou

-naďalej sa pokračovalo v generálnych opravách autobusov Karosa B732 a B741 a prestavbami autobusov Karosa B732 na zemný plyn

-2.6. boli linky č. 51 a 57 bez náhrady zrušené

-od 30.6. linky 54 a 70 premávali už len cez dni školského vyučovania

-na linkách R sa kvôli zamedzeniu úniku tržieb zaviedol nástup cez predné dvere, jednorazový lístok bolo možné označiť oba v prvom vozni pri vodičovi

-počas letných prázdnin prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Južnej triede v úseku od Starej nemocnice po Rybu; električky boli v  úseku Námestie osloboditeľov – Poľská nahradené autobusmi

-1.8. došlo k zmene trás liniek č. 22 (Džungľa – Pereš - Lorinčík) a 23 (žel. stanica - Letisko). Zriadili sa vetvy 22A (Džungľa – Mlynská bašta) 22B (Lorinčík - žel. stanica), 22C (Pereš - žel. stanica) a 23A (zachádzka linky 23 na Pereš a Lorinčík). 29. augusta sa linka 52 prečíslovala na 38 a začala zastavovať na všetkých zastávkach po trase. Na trase Šaca – Nám. osloboditeľov sa zriadili skrátené vetvy 38A a 56A. Zmenilo sa aj trasovanie rôznych vetiev na linke 25, ktorá bola okrem vybraných spojov skrátená o úsek Poľov - Šaca. V novembri sa na linke 38 zrušilo zastavovanie na zastávkach medzi Košicami a Šacou, v tomto úseku zastavovali iba spoje označené 38Z. 

-20.12. zriadená sezónna linka 40 (Štadión Lokomotívy – Jahodná), na linke platila zvláštna tarifa (základné cestovné bolo 20 Sk a zľavnené 10 Sk, lístky predával vodič, predplatné lístky na tejto linke neplatili)

2004

-o pravidelnú obnovu vozidlového parku sa postaralo 8 autobusov Solaris Urbino 15, dva kusy autobusov Urbino 12 a jedna Karosa B952E

-pokračovali aj generálne opravy autobusov Karosa B741 a B732, a v tomto roku boli dodané aj posledné plynofikované Karosy B732.V premávke s cestujúcimi skončili autobusy typu Karosa C734, posledné štyri autobusy tohto typu premávali už len ako dielenské vozidlá a rovnako aj posledné modré Ikarusy 280.10

-vyradený bol aj jediný TAM BUS

2005

-na jar bol do prevádzky zaradený prototypový Solaris Urbino 15 s pohonom na zemný plyn. Z generálnej opravy sa vrátila posledná Karosa B741

-koncom roka po dlhom čase dorazili aj nové kĺbové autobusy typu Solaris Urbino 18, do premávky boli zaradené až v nasledujúcom roku

2008

-začiatkom roka boli nové autobusy značky Tedom, rovnako ako koncom predošlého roka, postupne zaraďované do premávky

-nedostatok autobusov, najmä kĺbových; zvyšujúci sa nedostatok vodičov autobusov a trolejbusov

2009

-začiatok roka priniesol zmenu tarify (zmena cien lístkov v súvislosti s prechodom na euro, zrušenie pásma TZR); korunové lístky ostali v platnosti až do konca marca

2011

-z dôvodu výstavby Auparku boli na Námestí osloboditeľov počas roka viackrát presúvané stanovištia zastávok

-začiatkom roka sa zrušilo zachádzanie nočných autobusových liniek na Bottovu ulicu

-3.2. čiastočne ochromil MHD v meste štrajk vodičov, ktorý na pol hodiny zastavil väčšinu spojov v meste

-počas MS v hokeji bola po mnohých rokoch dobudovaná zastávka električiek pri Hornbachu. Pri Steel Aréne boli na čas majstrovstiev sveta vyznačené dočasné električkové, ako aj autobusové zastávky v oboch smeroch priamo pred Steel Arenou.

-1.8. zriadená na linke 23 zastávka Faurecia a o mesiac neskôr otvorená zastávka Senný trh pre autobusy smerujúce na železničnú stanicu alebo Štefánikovu ulicu

-1. 10. v smere do Šace otvorená novovybudovaná zastávka pri OC Optima bez nutnosti zachádzania k OC

-koncom októbra boli otvorené aj ostatné zrekonštruované zastávky v okolí nového obchodného centra Aupark

2012

-v priebehu septembra prebehla v meste petícia za zachovanie a rozšírenie trolejbusovej dopravy, ktorá svoj účel splnila

-poslancom mesta sa nepodarilo zrušiť štvorzastávkový lístok, podarilo sa však odsúhlasiť zvýšenie cien cestovného od roku 2013

2013

-rok sa začal zmenou tarify; vzrástli ceny všetkých cestovných lístkov

-na Nový rok (1.1.), počas otváracieho ceremoniálu EHMK (20.1.) a počas Dňa bez áut (22. septembra) sa v meste cestovali zadarmo

-vymenené palubné počítače vo vozidlách

-podnik začal vydávať nový a bezpečnejší typ čipovej karty - mestskú kartu

2014

-rok  bol charakteristický najmä masovou obnovou vozidlového parku autobusov, nákupom nových električiek a začiatkom rozsiahlej modernizácie električkových tratí

-električková prevádzka v tomto roku oslávila storočnicu

-vyradených ďalších 7 trolejbusov, čím ich vo vozidlovom parku ostalo už len 18; nové trolejbusy zakúpené neboli, chýbajúce trolejbusy boli na linkách dočasne nahradené autobusmi

-v roku 2014 skončila platnosť všetkých starých čipových kariet vydaných DPMK; Dopravný podnik vydával už len Mestskú kartu. 21. a 22. septembra v rámci Dňa bez áut mohli všetci cestovať MHD bezplatne

2015

-začiatok roka 2015 sa niesol v znamení rekonštrukcií električkových tratí, ale aj konca trolejbusov

-30.1. bola utlmená trolejbusová doprava v meste. Začala 2. etapa rekonštrukcií električkových tratí pod názvom Modernizácia električkových uzlov (MEU), v rámci ktorej sa opravili úseky:

 • Ulica Československej armády spolu s križovatkou ulíc Československej armády a Zimná
 • obratisko Amfiteáter
 • obratisko Havlíčkova
 • Bardejovská ulica s križovatkou ulíc Bardejovská a Trieda SNP

-električky sa po rekonštrukciách vrátili do svojich pôvodných trás až 20. decembra 2015 ukončením projektu IKD

2016

-začiatkom roka 2016 vyšla z električkových dielní brúsiaca električka Tatra ČKD T3SU po generálnej oprave

-v rámci tretej etapy (MET1) sa v rokoch 2016 – 2018 zrekonštruovali úseky v širšom centre Košíc:

 • Štúrova a Moldavská (od Krajského súdu po kruhovú križovatku)
 • Kruhový objazd (kruhové križovanie Moldavská, Trieda SNP, Alejová do štyroch smerov)
 • Trieda SNP
 • Zimná a Boženy Němcovej
 • obratisko Botanická záhrada
 • Komenského ulica
 • VSS, križovatka

-v septembri začal DPMK riešiť nedostatok vodičov autobusu kampaňou na nábor nových; ponúkal pritom rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny C na D a zároveň aj finančnú odmenu 1500 eur za odpracovaných 5 rokov

2018

-od ukončenia premávky trolejbusov sa 27.1. konala prvá jazda trolejbusu, o ktorej bola verejnosť informovaná - išlo o skúšku trolejového vedenia po jeho výmene na moste pri Pošte 22

-od 22.4. do 16.9. premávali historické linky H1 a H2 v podaní autobusov občianskeho združenia Veteran Bus Diamant

-v novembri bola zahájená rekonštrukcia 29 vybraných zastávok

2019

-od januára do júla prebiehal projekt Modernizácie autobusových zastávok; 29 vybraných zastávok získalo nový prístrešok, povrch zastávky a informačný displej

-návrat trolejbusov naplánovalo nové vedenie mesta na 10.3.2019; spustený projekt Dobrého trolejbusu - informovanie o dobrovoľníckych činnostiach v roku 2019, počas ktorého boli Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva

-pre nadšencov trolejbusovej dopravy si pripravil časopis Československý dopravák podujatie Košický trolejbusový deň - počas tohto dňa bol predstavený Československý trolejbus - Škoda 15 Tr 11/7 #1000 (pôvodne jazdila v Chomutove)

-od 10. do 23.5. sa v meste konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - bola opätovne obnovená každodenná premávka linky 5 v desaťminútovom intervale -autobusová linka 51 premávala až po OC Cassovia, zriadená bola aj linka X jazdiaca od záchytného parkoviska pri Hypermarkete Tesco ku Steel Aréne; z dôvodu lepšieho porozumenia boli dočasne premenované zastávky v okolí Steel Arény - po majstrovstvách boli zastávky premenované naspäť

2020

-1.1. zavedená nová autobusová linka č. 35, ktorá prepojila Lingov, Zelenú stráň a Heringeš s centrom mesta; v oblasti Zelenej stráne bude zastavovať na 2 nových zastávkach:

 1. Zelená stráň, obchodné centrá (umiestnená pri OC ShopBox)
 2. Zelená stráň (umiestnená v blízkosti bytových domov) 

Trasa linky č. 35:

linka 35

-v tejto súvislosti došlo k zmenám na ostatných linkách:

 1. Linka č. 32 už nebude zachádzať k obytnému súboru Panoráma, t.j. na zastávku Heringeš (na tejto zastávke ju nahradí novovzniknutá linka 35).
 2. Označenie linky ,,20L“ sa zmenilo na ,,20“. Zachádzka na Heringeš v smere do Košickej Novej Vsi ostala na tejto linke zachovaná.
 3. Menili sa cestovné poriadky liniek 20, 23, 3132.

-svet zasiahla pandémia koronavírusu a ovplyvnila fungovanie MHD vo viacerých smeroch; menili sa režimy výpravy MHD na prázdninový a neskôr víkendový

-zavedená kompenzácia pre cestujúcich z dôvodu aspoň čiastočného vynahradenia nižšieho počtu prevádzkovaných liniek a spojov, ich počet bol zredukovaný 16.3. po zatvorení škôl, verejných inštitúcií a väčšiny obchodov

-viacdňové predplatné časové lístky po skončení svojej pôvodnej platnosti platili ešte ďalších 60 dní (týkalo sa to mesačných, trojmesačných, polročných a ročných lístkov, ktoré boli platné v období od 9.3.2020 do 31.3.2020) 

-1.6. došlo ku zmene v tarife DPMK; upravila sa podmienka na využitie rodinného lístka a znovu sa zaviedla bezplatná preprava pre obete komunizmu a zľavnená preprava pre držiteľov Zlatej Janského plakety

-od 9.7. DPMK spustil vylepšenú verziu e-shopu, novinkou bolo spravovanie viacerých kariet v rámci jedného účtu; prostredníctvom neho si môžu cestujúci v MHD zakúpiť časové lístky, ale aj dobiť elektronickú peňaženku

-počas víkendu 25. – 26.7.2020 sa uskutočnil 5. ročník automobilových pretekov Race Jahodná 2020, v čase trvania pretekov došlo k zmenám v MHD - v sobotu 25.7. spoje na linke 14 v časoch 14:26, 16:26, 18:26 a 20:26 zo zastávky Vodárenská a späť premávali len po zastávku Jahodná, kopec (rázcestie), ostatné spoje na linke 14 premávali bez obmedzení po svojej trase; v nedeľu 26.7. premávali spoje na linke 14 v časoch 10:26, 12:26, 14:26 a 16:26 zo zastávky Vodárenská a späť len po zastávku Jahodná, kopec (rázcestie), ostatné spoje na linke 14 premávali bez obmedzení po svojej trase

-v rámci Európskeho týždňa mobility, DPMK pripravil pre cestujúcich, ktorí si doteraz neobstarali Mestskú kartu, výhodnú ponuku – možnosť zakúpiť si bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) za 1 € oproti bežnej cene 6,80 €

-bezplatné cestovanie MHD pre vodičov s platným vodičským preukazom počas trvania projektu a pre všetkých občanov na tzv. Svetový deň bez áut 22.9. nebolo umožnené

-MMM sa aj napriek pandémii koronavírusu konal v pôvodne plánovanom termíne 4. októbra, pre účastníkov poskytol DPMK bezplatnú prepravu v deň konania

-počas jeho konania v čase cca od 07:15 do 15:00 došlo ku uzatvoreniu severnej strany Námestia osloboditeľov a ulíc Moyzesova a Bačíkova

-električkové linky premávali bez zmien, dotknuté autobusové linky po upravených trasách

2021

-dopravné obmedzenia v MHD v súvislosti s výlukou na Slaneckej trvali každý víkend od 9.1. do 24.1.2021 vždy od soboty 7:00 do nedele 18:00

-v rámci električkovej dopravy premávali linky č. 3, 4, 7 9 po zmenených trasách (linka č. 3:  Staničné námestie – Námestie osloboditeľov - Ryba – Socha Jána Pavla II. a späť; linka č. 4: Havlíčkova – Námestie osloboditeľov – Ryba a späť; linka č. 7: Botanická záhrada - Námestie osloboditeľov - Ryba - Socha Jána Pavla II. a späť; linka č.9: Havlíčkova – Terasa – VSS, križovatka a späť)

-električková linka R2 bola počas dní konania výluky vo všetkých časoch a na celej trase nahradená náhradnou autobusovou dopravou

-výluka sa dotkla aj autobusovej dopravy, konkrétne liniek č. 19, 28, 52 a N2, ktoré premávali bez zmeny cestovných poriadkov a ich zastavovanie v zastávkach sa v rôznych etapách menilo; vo vylúčenom úseku VSS, križovatka – Levočská – Dneperská – Ladožská – Rovníková – Važecká premávala náhradná autobusová linka X celodenne každých 10 minút po vnútorných komunikáciách Sídliska Nad jazerom a zastavovala na mimoriadnych zastávkach

-z každého spoja linky X bol zabezpečený okamžitý prestup na linky č. 3 a 7, z každého druhého spoja linky X bol zabezpečený prestup na spoje linky č. 9

-od 11.1. začala košická MHD s výnimkou niektorých liniek premávať ako cez víkendy vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a vládou prijaté opatrenie obmedzujúce pohyb osôb; výnimkou boli niektoré linky, ktoré budú mať najmä v špičke špeciálne upravené cestovné poriadky

-výnimkou boli linky R, RA a 23, ktoré zabezpečili dopravu na všetky pracovné zmeny v spoločnostiach v priemyselnom parku pri letisku a v spoločnosti U. S. Steel podľa cestovných poriadkov platných v režime „Pracovné dni“

-linka R4 premávala v režime „Pracovné dni – školské prázdniny“ a nevykonáva študentské spoje

-linka 23 premávala mimo dopravy zamestnancov na pracovné zmeny (06:00, 14:00, 18:00, 22:00) v režime „Voľné dni“

-na linke 25 boli zachované posilové spoje pre výrobnú spoločnosť

-linka 24 oproti cestovnému poriadku v režime „Voľné dni“ vykonávala navyše spoj o 13:40 zo Staničného námestia a o 14:16 zo Spaľovne

Ďalšími výnimkami boli:

 • linky 18 a 55, ktoré premávali v režime „Pracovné dni – školské prázdniny“
 • linka 30, ktorá premávala v režime „Pracovné dni“
 • linky 51 a 56, ktoré premávali v špeciálnom režime podľa novo vydaných cestovných poriadkov

 -nočné linky N1 – N7 premávali v obmedzenom režime, ktorý bol v platnosti od 19.12.2020

-školské spoje, rovnako ako aj objednávky pre školy, neboli ani naďalej vykonávané

-od 25.1.2021 do odvolania premáva MHD aj naďalej podľa režimu Voľné dni, okrem už avizovaných výnimiek pribudli ďalšie zmeny: linka č. 54 premávala podľa cestovného poriadku platného v režime ,,Prázdniny“; na linke č. 25 počas pracovných dní premával posilový spoj pre spoločnosť HOWE zo zastávky Budapeštianska (05:29) po zastávku Magnezitárska (05:35); na linke č. 26 počas pracovných dní premával posilový spoj zo zastávky Nemocnica Šaca (05:06) na Vstupný areál USS (05:12); spoj linky č. 34 s odchodom o 08:15 zo zastávky OC Optima, dolný vstup počas pracovných dní zastavoval na zastávke Luník IX, rázcestie

-od  8. februára 2021 začala premávať v prázdninovom režime

-na linkách 16, 20, 25 a 29 premávajú školské spoje (zachádzky k základným školám)

-nočné linky N1 – N7 premávajú naďalej v obmedzenom režime, ktorý je v platnosti od 19.12.2020

-kvôli protiepidemiologickým opatreniam a zákazu vychádzania po 20:00 hod. došlo od  09.03.2021 ku niekoľkým obmedzeniam - skráteniu prevádzky električkovej linky 7 vo večerných hodinách, skráteniu prevádzky autobusovej linky 19 vo večerných hodinách, skráteniu prevádzky autobusovej linky 72 vo večerných hodinách a ku zrušeniu odjazdov nočných liniek N1, N2 a N4 až N7 o 01:00 hod. aj počas voľných dní

-od 10. mája začali všetky linky MHD s výnimkou liniek 5, 57 a R4 premávať v režime ,,pracovné dni – školský rok“

-zrušilo sa obmedzenie prevádzky liniek 7, 19 a 72  po 20. hodine

-od 1. júna 2021 v platnosti nové časy rozjazdov nočných liniek zo Staničného námestia, dôvodom zmeny je prispôsobenie sa odchodom a príchodom vlakových spojov

-vzhľadom na túto zmenu dochádza k úprave cestovných poriadkov aj na vybraných spojoch denných liniek 2, 9, 19 a 29

 

1a        2a

 

3a        4a

 

5a

 

Použitá literatúra a pramene

 

 1. Tatranský, A.: Košické koľaje 1891 - 2004, vlastným nákladom, 2004, ISBN 80-239-3979-3
 2. Tatranský, A.: 90 rokov električiek 1913 - 2003, agentúra JeS, 2003, ISBN 80-88900-14-X
 3. Kolektív autorov: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach: (história a súčasnosť), Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-234-0066-5
 4. Archív a materiály DPMK a. s.
 5. Fotografie so súhlasom Východoslovenského múzea v Košiciach