Postup podľa §9 ods.9 - archív 2013

Zákazka podľa § 9 ods. 9 :

Postup zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.7. 2013 sa uplatňuje, ak predpokladaná hodnota zákazky je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny  rok, rovnaká alebo vyššia ako 1 000,- EUR bez DPH a to nasledovne :

  • pre tovary a služby okrem potravín :  1 000 EUR bez DPH < 20 000 EUR bez DPH
  • práce :                                                     1 000 EUR bez DPH < 30 000 EUR bez DPH
  • potraviny                                                 1 000 EUR bez DPH < 40 000 EUR bez DPH

 

P.č.Predmet zákazkyDruh zákazkyPrílohaDátum zverejnenia zákazkyDátum zadania zákazky
23Rezný a brúsny materiáltovar

výzva.pdf

príloha.xls

príloha.ods

23.12.2013 
22Ložiskátovar

výzva.pdf

príloha.xls

príloha.ods

23.12.2013 
21Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnostislužbavýzva.pdf09.12.201319.12.2013
20Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov z košov na el. zastávkach a uprat. určených plôch el. zastávokslužbavýzva.pdf02.12.201324.01.2014
19Ročná kontrola EPS na meniarňachslužbavýzva.pdf27.11.2013 
18Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnostislužbavýzva.pdf15.11.201325.11.2013
17Zabezpečenie zimnej údržbyslužbavýzva.pdf15.11.2013 
16Nebezpečný odpad z ČOVslužbavýzva.pdf12.11.201309.01.2014
15Ostatný odpad z údržbyslužbavýzva.pdf12.11.201312.12.2013
14Nebezpečný odpad z údržby služba výzva.pdf12.11.201312.12.2013
13Závitorezné a obrábacie nástrojetovarvýzva.pdf12.11.2013 
12Windows 8 - upgradetovarvýzva.pdf04.11.201319.11.2013
11Textitové doskytovarvýzva.pdf18.10.201311.11.2013
10Revízia elektrickej požiarnej signalizácieslužbavýzva.pdf18.10.2013zrušené
9Deratizáciaslužbavýzva.pdf15.10.201331.10.2013
8Tlač prevádzkových tlačívslužbavýzva.pdf07.10.201331.10.2013
7Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených autobusovslužbavýzva.pdf07.10.201322.10.2013
6Rehabilitačný pobyt službavýzva.pdf04.10.201323.01.2014
5Dodávka alkoholtestera s príslušenstvomtovarvýzva.pdf03.10.2013

31.10.2013

4Koncentrovaná nemrznúca zmestovarvýzva.pdf25.09.2013 
3Tlač prevádzkových tlačívslužbavýzva.pdf24.09.2013zrušené
2Príprava a realizácia VO "Služby súvisiace s výkonom správy nehnuteľnostíslužba 18.09.2013 
1Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených autobusovslužbavýzva.pdf02.09.2013zrušené