Prieskumy trhu - archív 2008

Názov predmetu obstarávania (Zákazky s nízkou hodnotou) zverejnené stav
 PDF dokument Oprava rotorov trakčných motorov TM 022 a TM 023  10.12.2008  ukončené (18.12.2008)
 PDF dokument Predaj cestovných lístkov (CL) prostredníctvom SMS mobilných telefónov telekomunikačných operátorov na území SR  31.10.2008  ukončené (01.12.2008)
 PDF dokument Stavebné úpravy v administratívnej budove a v hale smeny  30.10.2008  ukončené (12.11.2008)
 PDF dokument Oprava strechy – hala údržby trolejbusov  30.10.2008  ukončené (12.11.2008)
 PDF dokument Oprava výmenníkových staníc – Bardejovská ulica   17.10.2008  ukončené (05.11.2008)
 PDF dokument Oprava výmenníkových staníc – Príloha     
 PDF dokument Oprava a maľba fasády - vrátnica a výpravňa PCD  14.10.2008  ukončené (03.11.2008)
 PDF dokument Oprava a maľba fasády - administratívna budova "B"   10.10.2008  ukončené (27.10.2008)
 PDF dokument Nemrznúca zmes do chladiacej sústavy  23.09.2008  ukončené (29.09.2008)
 PDF dokument Kamerový systém v areáli DPMK, a.s.  02.09.2008  ukončené (18.09.2008)
 PDF dokument Oprava strešných svetlíkov opravárenských hál.  25.08.2008  ukončené (19.09.2008)
 PDF dokument Oprava strechy - dielne a garáže VVaK a SÚTV.  18.07.2008  ukončené (02.09.2008)
 PDF dokument Oprava brán meniarní C, E.  18.07.2008  ukončené (30.09.2008)
 PDF dokument Oprava kalových polí pri ČOV - trolejbusová doprava.  18.07.2008  ukončené (31.07.2008)
 PDF dokument Oprava žľabov a zvodov na meniarniach.  18.07.2008  ukončené (08.10.2008)
 PDF dokument Maľba stien dielenských priestorov SÚKV.  18.07.2008  ukončené (26.09.2008)
 PDF dokument Dodávka a osadenie plastových okien – administratívna budova "B".  08.07.2008  ukončené (14.07.2008)
 PDF dokument Dodávka a osadenie plastových okien – údržba a výprava.  08.07.2008  ukončené (14.07.2008)
 PDF dokument Búracie práce a odvoz vybúraného materiálu.  07.07.2008  ukončené (28.07.2008)
 PDF dokument Nákup užitkového vozidla.  04.07.2008  ukončené (09.07.2008)
PDF dokument Antikorózna ochrana trakčných stožiarov. 01.07.2008 ukončené (07.07.2008)
PDF dokument Dodávka a osadenie plastových okien – administratívna budova "B". 25.06.2008 zrušené (07.07.2008)
PDF dokument Dodávka a osadenie plastových okien – údržba a výprava. 25.06.2008 zrušené (07.07.2008)
PDF dokument Kúpa farbiacich náplní do počítačových tlačiarní a kopírovacích strojov 20.06.2008 ukončené (15.07.2008)
PDF dokument Automatické hasiace zariadenie 20.06.2008 ukončené (07.07.2008)
PDF dokument Stavebné úpravy v hale SMENY obj. 01.Garáže - SÚCD - Hornádska č. 10. 19.06.2008 ukončené (28.06.2008)
PDF dokument Rekonštrukcia dielní pre údržbu autobusov s pohonom na CNG 19.06.2008 ukončené (30.06.2008)
PDF dokument Generálna oprava brúsky BET.1 19.06.2008 ukončené (05.09.2008)
PDF dokument Brúska hláv koľajníc 15.05.2008 ukončené (26.05.2008)
PDF dokument Výmena potrubia úžitkovej vody a oprava sekundárnej vetvy kúrenia - PCD 14.05.2008 ukončené (26.05.2008)
PDF dokument Oprava električkovej panelovej trate – Alejová ulica 14.05.2008 ukončené (22.05.2008)
PDF dokument Nákup požiarnotechnických zariadení 14.05.2008 ukončené (22.05.2008)
PDF dokument Nákup úžitkových vozidiel 13.05.2008 ukončené (21.05.2008)
PDF dokument Spracovanie štúdie (následne projektu) optimálneho riešenia areálu na Bardejovskej ulici 13.05.2008 zrušené (19.06.2008)
PDF dokument Oprava strechy – administratívna budova "A" 30.04.2008 ukončené (20.05.2008)
PDF dokument Oprava strechy na meniarni E 30.04.2008 ukončené (16.05.2008)
PDF dokument Obnova antikoróznej ochrany trakčných stožiarov 30.04.2008 zrušené (12.06.2008)
PDF dokument Rehabilitačný pobyt pre zamestnancov DPMK, a.s. 29.04.2008 ukončené (12.05.2008)
PDF dokument Príloha k rehabilitačnému pobytu (Príloha – návratka)    
PDF dokument Návrh grafického dizajnu oficiálnej web stránky Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť 17.04.2008 ukončené (02.05.2008)
PDF dokument Oprava strešných dažďových žľabov a zvodov 15.04.2008 ukončené (14.05.2008)
PDF dokument Dodávka zásobníkových ohrievačov vody 15.04.2008 ukončené (23.04.2008)
PDF dokument Dodávka a osadenie plastových okien - PCD 15.04.2008 ukončené (28.04.2008)
PDF dokument Rekonštrukcia administratívnej budovy PCD 15.04.2008 ukončené (16.05.2008)
PDF dokument Oprava komína a utesnenie dymovodu 20.03.2008 ukončené (31.03.2008)
PDF dokument Školenie vodičov a posunovačov na obsluhu autobusov na pohon CNG 10.03.2008 ukončené (30.04.2008)
PDF dokument Opravy kardanových hriadelí trolejbusov 21.02.2008 ukončené (07.04.2008)
PDF dokument Rekonštrukcia električkových koľajových križovatiek 15.02.2008 ukončené (27.02.2008)
PDF dokument Upratovanie električkových zastávok 29.01.2008 ukončené (05.02.2008)
Kancelárske potreby 28.01.2008 ukončené
PDF dokument Návrh grafického dizajnu oficiálnej web stránky Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť 02.01.2008 ukončené (12.02.2008)