Prieskumy trhu - archív 2011

Názov predmetu obstarávania (Zakázky s nízkou hodnotou)ZverejnenéStav
 PDF dokument Oprava odstavnej plochy plniacej stanice CNG26.10.2011ukončené
  Príloha: Výkaz-výmer: Oprava odstavnej plochy26.10.2011ukončené
 PDF dokument Výzva-dáždniky.pdf21.10.2011ukončené
  Príloha: dáždniky.doc25.10.2011ukončené
 PDF dokument Rehabilitačný_pobyt.pdf16.08.2011

ukončené

  Príloha: Rehabilitačný_pobyt.doc16.08.2011

ukončené  

  PDF dokumentDispečerské_vozidlá.pdf30.03.2011ukončené
  Príloha: Dispečerské_vozidlá.xls30.03.2011ukončené
  PDF dokumentAutá_nižšia_stredná_trieda.pdf30.03.2011ukončené
  Príloha: Autá_nižšia_stredná_trieda.xls30.03.2011ukončené
  PDF dokumentOsobné motorové vozidlá17.03.2011zrušené
29.03.2011
  PDF dokumentDispečerské autá17.03.2011zrušené
29.03.2011
  PDF dokumentObaľovaná zmes ACO 11-104.03.2011ukončené
11.03.2011
  PDF dokument  Oprava sedadiel19.01.2011ukončené
  PDF dokumentZber, preprava a zneškodňovanie odpadov z košov...18.01.2011ukončené