Prieskumy trhu - archív 2012

 

Názov predmetu obstarávania (Zakázky s nízkou hodnotou)ZverejnenéStav
PDF dokument Výzva: Poradenské_služby.pdf15.12.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Cenová ponuka_-_autobusy.pdf22.11.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Nebezpečný odpad z umývacích centier.pdf 22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva:Ostatný odpad z údržby cestných a dráhových vozidiel.pdf 
budov a areálov
budov a areálov
22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Zhodnotenie odpadových olejov.pdf22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Zhodnotenie odpadových olovených batérií.pdf22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva:Odpad z údržby cestných a koľajových vozidiel, údržby budov a areálov  .pdf22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Zhodnotenie odpadových niklovo-kadmiových batérií .pdf22.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva: GPS monitoring.pdf02.10.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Oprava brán.pdf21.09.2012ukončené
PDF dokumentVýzva: Cestno-kolajovy prejazd.pdf06.08.2012ukončené
Príloha: Vykaz-vymer cestno-kolajovy_prejazd.xls06.08.2012ukončené
Príloha: Vykaz-vymer cestno-kolajovy_prejazd.ods06.08.2012ukončené
PDF dokumentVýzva: GPS monitoring.pdf26.7.2012zrušené
PDF dokumentVýzva: Pneumatiky.pdf18.7.2012ukončené
Priloha k SP: pneumatiky.doc18.7.2012ukončené
 Priloha k SP: pneumatiky.odt18.7.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Brzdová stolica.pdf13.06.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Signalizácia CNG - areál VŠA .pdf08.06.2012ukončené
PDF dokumentVýzva: Oprava_tlmičov.pdf14.05.2012ukončené
PDF dokumentVýzva: Oprava_kardanov.pdf02.07.2012ukončené
PDF dokumentVýzva: Certifikácia_systému_manažérstva_kvality.pdf04.04.2012ukončené
PDF dokument Výzva: Oleje a mazivá02.05.2012ukončené
PDF dokument Upresnenie bodu 6 výzvy na predloženie  ponuky: Oleje a mazivá02.05.2012ukončené
 Oleje a mazivá-Príloha: Kúpna zmluva-návrh.doc02.05.2012ukončené
 Oleje a mazivá-Príloha: Tabuľky.doc02.05.2012ukončené
PDF dokument Oleje a mazivá-Príloha: Kúpna_zmluva-návrh.pdf02.05.2012ukončené
PDF dokument Oleje a mazivá-Príloha: Tabuľky.pdf02.05.2012ukončené