Prieskumy trhu - Archív do 30.06.2013

 

Názov predmetu obstarávania (Zakázky s nízkou hodnotou)ZverejnenéStav
PDF dokument Výzva: Frankovací stroj30.6.2013prebieha
PDF dokumentVýzva: Deratizácia.pdf29.06.2013prebieha
PDF dokument Výzva: Oprava vzdušného vedenia_22 kv.pdf28.06.2013prebieha
PDF dokument Výzva: Chemická likvidácia buriny.pdf27.06.2013prebieha
PDF dokument Výzva: TEŠ modernizácia depa.pdf24.05.2013prebieha
PDF dokument Výzva: Výmena registrov za radiatory.pdf20.02.2013ukončené
PDF dokument Výzva: Výrub stromov.pdf18.02.2013ukončené
PDF dokument Výzva: Meranie_emisií.pdf15.02.2013ukončené
PDF dokument Výzva: Električkové_zastávky.pdf18.01.2013ukončené
PDF dokument Výzva: Cenová_ponuka_-_rehabilitácia_2013.pdf15.02.2013ukončené