Verejné súťaže - archív 2005

Verejná súťaž (názov predmetu obstarávania) zverejnené stav
Náhradné diely a príslušenstvo na autobusy typu KAROSA   ukončené
Náhradné diely a príslušenstvo na autobusy typu IKARUS   ukončené
Nákup nových 2 ks úžitkových - technologických vozidiel kategórie NA-N1   zrušené
Nákup nízkopodlažných kĺbových (18 m) autobusov 27.10.2005 ukončené
Riadiaci, informačný a odbavovací systém na báze bezkontaktných čipových kariet 09.11.2005 ukončené
Osobné ochranné pracovné prostriedky 09.11.2005 ukončené
Oleje a mazivá 20.12.2005 zrušené
Pneumatiky 20.12.2005 zrušené
Nákup výpočtovej techniky a kancelárskych strojov 20.12.2005 ukončené
Rokovacie konanie bez zverejnenia )názov predmetu obstarávania) zverejnené stav
Nákup 1 ks cisternového prívesu na prepravu pohonných hmôt   ukončené
Modernizácia 1 ks električky KT8D5 s prestavbou stredného článku na nízkopodlažný   ukončené
Modernizácia električkovej trate v úseku Staničné námestie - Senný trh 09.11.2005 ukončené
Nákup nových 2 ks úžitkových technologických vozidiel kategórie NA-N1 20.12.2005 ukončené
Podprahová metóda s vyššou cenou - užšia súťaž (názov predmetu obstarávania) zverejnené stav
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie - trolejbusová doprava   ukončené
Rehabilitačný pobyt pre zamestnancov DPMK, a.s.   ukončené
Letná detská rekreácia pre deti zamestnancov DPMK,a.s.   ukončené
Previnutie rotorov trakčných motorov TM023   ukončené
Údržba a modernizácia električkovej trate v úseku Staničné námestie – Senný trh   ukončené
Prevoz peňazí a cenín   ukončené
Zabezpečenie nepretržitej bezpečnostnej (strážnej) služby v areáloch DPMK, a.s.   ukončené
Stavba - sociálne zariadenie 29.10.2005 ukončené
Rekonštrukcia električkovej trate 30.11.2005 ukončené
Prekládka trolejovej trate - NMM 31.12.2005 zrušené
Nákup úžitkového (technologického) vozidla 31.12.2005 ukončené