Verejné súťaže - archív 2007

Verejné obstarávanie v roku 2007 - Uzavreté zverejnené stav
Oprava primárnej prípojky teplovodu pre areál Dopravný podnik mesta Košice 24.08.2007 uzavreté
AUTOBUSY(uverejnené vo VVO č. 124/2007 zo dňa 29. 6. 2007 pod označením 02853-MST) 29.06.2007 uzavreté
Automaty na predaj cestovných lístkov 25.06.2007 zrušené
Predaj 15 kusov električiek typu T3 07.09.2006 pozastavené
Tlač cestovných lístkov 31.01.2007 uzavreté
Názov predmetu obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou) zverejnené stav
Farbiace náplne 18.12.2007 uzavreté
Náhradné diely a príslušenstvo na autobusy typu KAROSA rady 7xx a 9xx 11.12.2007 uzavreté
Kancelárske zariadenia a tlačiarne 11.12.2007 uzavreté
Monitory 11.12.2007 uzavreté
Počítače a notebooky 11.12.2007 uzavreté
Server HP ML 350G4 P/N:380173-001,MS Wsvr 2003+20 licencií 11.12.2007 uzavreté
Nákup technických plynov 06.12.2007 uzavreté
Odpad č. 16 01 04: Staré vozidlá do 3,5 t, Staré vozidlá nad 3,5 t 11.12.2007 uzavreté
Oprava sedadiel autobusov a trolejbusov 27.11.2007 uzavreté
Odber odpadu z kalových polí ČOV, umývacích centier a koľajových tratí – nebezpečný odpad č. 13 05 08, 17 05 05 a 19 08 13. 11.12.2007 uzavreté
Odber NiCd batérií – nebezpečný odpad č. 16 06 02 11.12.2007 uzavreté
Odber odpadových olejov – nebezpečný odpad č. 13 02 05 a 13 02 08 – zmiešaný odpad 27.11.2007 uzavreté
Ostatné odpady z údržby cestných a koľajových vozidiel, údržby budov a areálov Odpady č. 02 01 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18 (medené špony), 16 01 20, 16 01 22, 16 02 14, 17 02 01 11.12.2007 uzavreté
Odber olovených batérií – nebezpečný odpad č. 16 06 01 11.12.2007 uzavreté
Nebezpečný odpady z údžby cestných a koľajových vozidiel Odpad č. 15 02 02, 16 01 07, 16 01 11, 16 02 13, 15 01 10 11.12.2007 uzavreté
Elektronická aukcia - Nákup čistiacich a hygienických potrieb 05.10.2007 uzavreté
Čistička odpadových vôd 25.10.2007 uzavreté
Meranie plynových emisí 25.10.2007 uzavreté
Ročná revízia Elektrickej požiarnej signalizácie v meniarňach DPMK 25.10.2007 uzavreté
Kamerový systém v areáloch DPMK, a.s. 24.10.2007 uzavreté
Technologický projekt centrálneho dispečingu 24.10.2007 zrušené
Oprava technologického vozidla Avia 31.1NSDO-G 24.10.2007 uzavreté
Chemické čistenie odevov 23.10.2007 uzavreté
Zabezpečenie prania prádla 23.10.2007 uzavreté
Zabezpečenie nepretržitej bezpečnostnej (strážnej) služby v areáloch DPMK, a.s. 16.10.2007 uzavreté
Oprava automatickej prevodovky ZF Ecomat 4 HP 500 16.10.2007 uzavreté
Školenie pre obsluhu a údržbu vozidiel s pohonom CNG 16.10.2007 uzavreté
Servis technológie čerpacích staníc PHM na čerpacích staniciach v areáli DPMK, a.s. 16.10.2007 uzavreté
Oprava rotorov trakčných motorov TM 022 a TM 023 15.10.2007 uzavreté
Oprava spojovacích mechov trolejbusov 15Tr, 15 TrM 15.10.2007 uzavreté
Spojovací mech trolejbusu 15 TR 15.10.2007 uzavreté
Deratizácia v areáloch a objektoch DPMK, a.s. 08.10.2007 uzavreté
Zabezpečenie výmeny vratných obalov s pitnou vodou, servis a sanitácia dávkovačov vody 01.10.2007 uzavreté
Dodávka 2 ks dávkovačov pitnej vody 01.10.2007 uzavreté
Oprava povrchu betónových panelov BKV električkovej trate na Alejovej ulici o výmere 720 m2 tryskovou metódou TURBO 01.10.2007 uzavreté
Návrh grafického designu oficiálnej web. stránky DPMK, a.s. 27.09.2007 uzavreté
Koncentrovaná nemrznúca zmes 25.09.2007 uzavreté
Upratovanie vnútorných priestorov na stredisku údržby cestných vozidiel a stredisku údržby koľajových vozidiel 21.09.2007 uzavreté
Automatická prevodovka ZF 21.09.2007 uzavreté
Oprava strešných svetlíkov opravárenských hál. 20.09.2007 uzavreté
Oprava strechy nad sociálnou časťou haly trolejbusovej dopravy - Košice, Hornádska ul. č.10 - stredisko údržby cestných vozidiel (SÚCV). 12.09.2007 uzavreté
Školenie na získanie osvedčenia ECDL (služby) 30.07.2007 uzavreté
Zariadenie počítačovej učebne a technické zabezpečenie riadenia projektu (tovary) 30.07.2007 uzavreté
Získanie osvedčenia ECDL Štart a certifikátu ECDL Štart (služby) 30.07.2007 uzavreté
Manažment a logistika podniku (služby) 30.07.2007 uzavreté
Nové formy vzdelávania a Rozvoj ľudských zdrojov (služby) 30.07.2007 uzavreté
Publicita projektu (služby) 30.07.2007 uzavreté
Parkovisko osobných vozidiel Bardejovská 6, I. etapa-Príjazdová komunikácia 18.07.2007 uzavreté
Rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate Most VSS - OC Branisko I. etapa 11.07.2007 uzavreté
Náhradné diely a príslušenstvo na autobusy typu KAROSA 11.06.2007 zrušené
Detská letná rekreácia 21.05.2007 uzavreté