Verejné súťaže - Archív 2013 do 30.06.

 

Názov predmetu obstarávania ZverejnenéStav

Dodávka elektrickej energie

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/203376

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“ sa uskutoční dňa  26. 07. 2013 o 10.00 hod..

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“ sa uskutoční dňa 11. 09. 2013 o 08.00 hod.

Správa_o_zákazke.pdf

Výsledok_VO.pdf

Zmluva - VSE.pdf

Výsledok VS: http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/220840

 

27.06.2013

 

23.07.2013

 

03.09.2013

ukončené

26.10.2013

Upratovanie a čistenie autobusov a trolejbusov

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/201735

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Upratovanie a čistenie autobusov a trolejbusov“ sa uskutoční dňa  09. 07. 2013 o 10.00 hod..

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Upratovanie a čistenie autobusov a trolejbusov“ sa uskutoční dňa 21. 08. 2013 o 09.00 hod. 

Výsledok vyhodnotenia ponúk.pdf

Zmluva.pdf

Správa o zákazke.pdf

Oznámenie o výsledku VO : http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/217284

 

11.06.2013

 

08.07.2013

 

13.08.2013

ukončené

Motorová nafta

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/199849

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Motorová nafta“ sa uskutoční dňa             14. 06. 2013.

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Motorová nafta“ sa uskutoční dňa              01. 07. 2013.

 

15.05.2013

 

11.06.2013

 

26.06.2013

ukončené

09.08.2013

Združená dodávka zemného plynu pre rok 2014

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/199965

Redakčná oprava: http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/199965#opravy

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Združená dodávka zemného plynu pre rok 2014“ sa uskutoční dňa 14. 06. 2013. 

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Združená dodávka zemného plynu pre rok 2014“ sa uskutoční dňa 01. 07. 2013.

 

15.05.2013

 

11.06.2013

 

26.06.2013

ukončené

01.08.2013

Nákup nových autobusov pre potreby Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/198997

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Nákup nových autobusov pre potreby Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť“ sa uskutoční dňa 24.06.2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Nákup nových autobusov pre potreby Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť“ sa uskutoční dňa 30.07.2013.

Vyhodnotenie ponúk:

Por. č.Uchádzač

Poradie

uspel / neuspel

1.

SOR Libchavy spol s.r.o.

Libchavy 48, 561 16 Libchavy

Česká republika

1.

uspel

2.

SOLARIS Bus & Coach S.A.

Ul. Odbornická 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Poľsko

2.

neuspel

 

03.05.2013

 

24.06.2013

 

23.07.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukončené

 

 

 

 

 

 

 

Obnova vozového parku električiek Košice

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/197421

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky „Obnova vozového parku električiek Košice“ sa uskutoční dňa 31. 05. 2013.

Otváranie častí ponúk „Kritériá“ na predmet zákazky „Obnova vozového parku električiek Košice“ sa uskutoční dňa 04.09. 2013.

Uchádzač

                                                                                         Adresa                           sídla                                                            Dôvod úspešnosti ponuky
PRAGOIMEX  a.s.Pod náspem 795/12, 190 05 Praha 9, ČRUchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené v súťažných podkladoch na predmetnú zákazku a po vyhodnotení ponúk na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch a po ukončení elektronickej aukcie sa umiestnil na 1. mieste.

 

UchádzačPočet bodov za Kritérium č. 1 Celková cena 23 ks vozidielPočet bodov za Kritérium č. 2 Priemerné ročné náklady na údržbu 1 vozidlaPočet bodov za Kritérium č. 3 Úroveň technického riešeniaPočet bodov celkomPoradie
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF)29,15076,392324,242459,793
PRAGOIMEX a.s.60,000015,000025,0000100,001
Pars nova a.s.48,33928,989721,969779,302

 

17.04.2013

22.05.2013

28.08.2013

 

10.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukončené

Dodávka originálnych náplní do tlačiarenských zariadení

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/196264

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Dodávka originálnych náplní do tlačiarenských zariadení“ sa uskutoční dňa 07. 05. 2013.

04.04.2013

 

 

06.05.2013

ukončené

05.06.2013

Čistiace a hygienické potreby

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/196262

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Čistiace a hygienické potreby“ sa uskutoční dňa 07. 05. 2013

04.04.2013

 

 

06.05.2013

ukončené

05.06.2013

Montážne (technologické) vozidlo

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/194819

Informačná povinnosť podľa  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky „Montážne (technologické) vozidlo“ sa uskutoční dňa 29. 4. 2013.

14.03.2013

 

 

26.04.2013

ukončené

24.06.2013