Výberové konania - archív 2009

Názov predmetu obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou) zverejnené stav
 PDF dokumentNáhradné diely a príslušenstvo na autobusy typu IKARUS
 21.12.2009 ukončené 31.01.2010
 PDF dokument Zabezpečenie nepretržitej bezpečnostnej (strážnej)
služby v areáloch DPMK, a.s.
 
 24.11.2009  ukončené 31.01.2010
 PDF dokument Upratovanie kancelárskych a dielenských priestorov  06.11.2009  ukončené 31.12.2009
 PDF dokument Dodávka zemného plynu  22.10.2009  ukončené 20.11.2009
 PDF dokument Osobné ochranné pracovné prostriedky  04.09.2009  ukončené 30.10.2009
 PDF dokument Upratovanie a čistenie dopravných prostriedkov  18.08.2009  ukončené 29.09.2009
 PDF dokument Nové pneumatiky  26.05.2009  ukončené 02.07.2009
 PDF dokument Rovnošaty pre vodičov MHD a dispečerov  14.05.2009  ukončené 11.08.2009
 PDF dokument Odstránenie stavebných objektov v areáli DPMK, a.s. Bardejovská č.6, Košice  20.01.2009  ukončené 06.03.2009