Web stránka www.dpmk.sk

Cenník od 1.8.2012 v €/bez DPH.

Neoddeliteľnou súčasťou platného cenníka sú Všeobecné obchodné podmienky.


Typ bannerov

Cena za časové obdobie

 7 dní14 dní21 dní28 dní35 a viac dní
1. Full banner 670 x 80 px

max. veľkosť 20 kB

40,00 €80,00 €120,00 €160,00 €160,00 + 24,00 €/týž.
2. Full banner 670 x 80 px

max. veľkosť 20 kB

24,00 €48,00 €60,00 €68,00 €68,00 + 12,00 €/týž.
3. Square button 210 x 210 px

max. veľkosť 50 kB

24,00 €48,00 €60,00 €68,00 €68,00 + 12,00 €/týž.
4. Square button 210 x 210 px

max. veľkosť 50 kB

24,00 €48,00 €60,00 €68,00 €68,00 + 12,00 €/týž.

Pri poskytnutí reklamných služieb s miestom dodania v SR, v zmysle platného zákona o DPH, sa k uvedeným cenám uplatňuje DPH vo výške 20 % z ceny.

Banner je nutné zabezpečiť vo formáte .jpg, .gif, .png, animovaný gif alebo flash.

Bannery môžu byť dodané zo strany objednávateľa alebo ich zabezpečíme podľa požiadaviek klienta buď na základe dodanej grafiky alebo inšpiráciou z web stránky objednávateľa.