Aktuality

09.12.2008

Linkové vedenie platné od 14.12.2008

Oznámenie S platnosťou od nedele 14. 12. 2008 dôjde v autobusovej MHD v Košiciach k týmto zmenám:  A. Zmeny trás liniek: 1. Trasa linky č. 13 sa mení na Nám. Maratónu mieru - Palackého - BPMK - Levočská - Važecká - Lacko-va - Krásna a späť. 2. Trasa linky č. 17 sa mení na Lingov - Kalinovská - Priemyselná - Palackého - Staničné nám. - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nová nemocnica - Hodonínska - Michalovská - DPMK - Luník VIII a späť. Vybrané spoje linky budú premávať len po jej pôvodnej trase (Staničné nám. – Luník VIII) ozna-čené ako vetva "U". 3. Trasa linky č...

03.11.2008

Zľava na BČK 5.11.2008 - 15.12.2008

V období od 5. novembra do 15. decembra ponúkame zľavu  na BČK Čipová karta ako preukaz, cestovný lístok i peňaženka Bezkontaktné čipové karty sa stali súčasťou denného života viac ako 70 tisíc obyvateľov Košíc ako  predplatné cestovné  lístky, elektronická peňaženka a súčasne preukaz na zľavu. V pamäti čipu sa nachádzajú  rôzne  údaje – meno  vlastníka karty,  jeho prístupové  práva či  informácie o zaplatení cestovného...

30.10.2008

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých a následne očakávaným nárastom prepravných potrieb vo vzťahu ku krematóriu v dňoch 30.10. – 02.11.2008 budú na autobusovej linke 33 premávať naviac oproti bežnému cestovnému poriadku posilové spoje.   Zároveň v uvedenom období budú na električkových linkách 3, 4, 7, 9 a autobusových linkách 12 a 33 premávať veľkokapacitné vozidlá. Košice  30. 10. 2008 Dopravný podnik mesta Košice, a.s...

29.10.2008

Vyhlásenie DPMK a.s. k Rozhodcovskému rozsudku Európskeho Rozhodcovského Súdu

Tlačová správa Kto: Magistrát mesta Košice Komu: mediálna obec Kontakt: Mgr. Lucia Mihoková, lucia.mihokova@kosice.sk,   Vyhlásenie Dopravného podniku mesta Košice a.s. k Rozhodcovskému rozsudku Európskeho Rozhodcovského Súdu V utorok 28. októbra 2008 bolo právnemu zástupcovi  žalovaného DPMK a.s. doručené písomné vyhotovenie Rozhodcovského rozsudku Európského Rozhodcovského Súdu (ERS) v Košiciach podľa, ktorého bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi Out Claim s.r.o. peňažnú sumu 43 334 418 korún s príslušenstvom a trovy konania. Podľa názoru právneho zástupcu DPMK a...

23.10.2008

Predajňa lístkov na Bardejovskej ulici

I n f o r m á c i a Dňa 29. októbra 2008 z technicko – prevádzkových dôvodov bude predajňa cestovných lístkov na Bardejovskej ul. 6 Z A T V O R E N ÁOtvorená bude: 30.10.2008 Doporučujeme využiť tieto predajne cestovných lístkov: Tabak Land   (Kaufland – Galéria)Pondelok – piatok: 9,00 – 19,45 hod.Sobota a nedeľa: 9,00 – 20,30 hod. Predpredaj – Rooseveltova (za hotelom Slovan)Pondelok – piatok: 7,15 – 18,30 hod.Sobota:   8,00 -  13,15 hod.Nedeľa:   Z a t v o r e n é DPMK a.s...

21.10.2008

Problémy odstráni kombinácia systémov

Tlačová informácia Kto: Magistrát mesta Košice Komu: mediálna obec Kontakt: Mgr. Lucia Mihoková, lucia.mihokova@kosice.sk, Problémy odstráni kombinácia systémov Spustenie nového linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy v Košiciach neprinieslo ani po čase, napriek vopred deklarovaným cieľom, želaný efekt. "Zaregistrovali sme väčší počet sťažností a znepokojenie inštitúcií, cestujúcich ako aj samotných zamestnancov DPMK a.s. Viedlo   nás to k vykonaniu hĺbkovej analýzy stavu celého procesu prípravy a zavedenia nového systému...

14.10.2008

Pravidelná výluka VŠA - železiarne 14. - 25. 10. 2008

Kvôli vykonávaniu pravidelnej údržby na električkovej trati v úseku od kruhového objazdu pri Všešportovom areáli po Vstupný areál U. S. Steel bude v dňoch14. - 18. a 20. - 25. 10. 2008z tohto úseku vylúčená električková doprava (vždy len dopoludnia).Z uvedeného dôvodu budú spoje električkových liniek "R" dopoludnia nahradzované auto-busmi, a to približne v týchto časoch: 1. Pracovné dni (14. - 17. a 20. - 24. 10. 2008): - z Košíc do železiarní 7.45 - 12.40 hod,- zo železiarní do Košíc 8.10 - 13.10 hod, 2. Soboty (18. a 25. 10...

09.10.2008

Automobilová súťaž RALLY Košice

V dňoch 9. – 11. 10. 2008 (štvrtok – sobota) sa uskutoční automobilová súťaž RALLY Košice. Pritom dôjde k týmto dočasným zmenám v premávke MHD: Uzatvorenie Alejovej ulice v úseku medzi rýchlostnou komunikáciou a Južnou triedou(piatok 10. 10. 2008 19.38 – 21.40 a sobota 11.10. 2008 12.50 – 14.45 hod)Z Alejovej ulice bude v uvedenom čase dočasne vylúčená električková doprava (bez ná-hrady) – s výnimkou linky R2, ktorá bude aj počas uzávierok premávať bez zmien.Linka č. 9  bude pritom presmerovaná na trasu ... – Trieda SNP – kruhový objazd pri VŠA – Moldavská cesta - Štúrova – Nám...

03.10.2008

Medzinárodný maratón mieru

V nedeľu 5. 10. 2008 sa uskutoční Medzinárodný maratón mieru. Počas jeho konania (cca od 9.00 do 15.30 hod) bude MHD premávať takto:  MHD počas Medzinárodného maratónu mieru...

02.09.2008

Informácie k EUR-u v podmienkach DPMK, a. s.

TARIFA V roku 2008 je nezmenená. Ceny cestovných lístkov budú zverejnené v duálnom zobrazení na  všetkých predajných miestach  t. j. na automatoch,  v dopravných prostriedkoch, dobíjacích miestach DPMK, a.s.  a u ostatných zmluvných partnerov. AUTOMATY Na každom automate bude výrazne vyznačená mena, ktorú bude automat prijímať do 31. 12. 2008  a od 1.1.2009. Celkom  bude 32 automatov k 1.1.2009  na výdaj min. 16 druhov cestovných lístkov. Typy: zn. Merona – jednolístkové v počte 43 kusov – nedajú sa prestaviť na menu euro a od 16.1.2009 budú vyradené z prevádzky. zn...

29.08.2008

Zmeny v MHD

Od 29.8.2008 boli posunuté vybrané polohy spojov R a 26. Aktuálne odchody si je možné overiť v časti cestovné poriadky na stránke http://www.dpmk.sk V súvislosti so začiatkom školského roka sa rozširuje denná výprava vozidiel nasledovne: Spoje električkovej dopravy  Spoje električkovej dopravy budú premávať v plnom rozsahu ako počas dní školského vyučovania. Spoje trolejbusovej dopravy  Spoje trolejbusovej dopravy budú premávať v plnom rozsahu ako pracovné dni.Vypravovať sa bude aj trolejbusová linka 73...

22.08.2008

Vybavovanie žiackych a študentských zliav pre školský rok 2008/2009

Od kedy: 1. 8. 2008Kde: predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3, predajňa  DPMK, a.s. - Bardejovská 6Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete - preukazom:a) BČK (bezkontaktnou čipovou kartou) - pre predplatné, časové i jednorazové cestovné lístky b) kmeňovým listom - pre papierové cestovné lístkyČo potrebujete k vybaveniu:nového preukazu 1 aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm vyplnenú žiadanku (tlačivo v predajniach DPMK, a.s...

16.08.2008

Zmeny v MHD platné od 16.08.2008

Električková doprava Linka R1 (R1Z) Pracovné dni:Zo Staničného námestia - mení sa odchod linky R1 z 13,04 hod na 13,12 hod a z 21,04 hod na 21,12 hod.Z VA USS - mení sa odchod linky R1Z z 22,13 hod na 22,15 hod a linky R1 z 22,27 hod na 22,32 hod.Voľné dni:Zo Staničného námestia - mení sa odchod linky R1 z 05,04 hod na 05,12 hod, z 13,04 hod na 13,12 hod a z  21,04 hod na 21,12 hod.Z VA USS - mení sa odchod spoja linky R1Z z 22,13 hod na 22,15 hod a linky R1 z  22,27 hod na 22,32 hod...

Odoberať Aktuality