Aktuality

25.07.2008

Oznámenie

Vzhľadom na vážnu prevádzkovú situáciu dochádza od piatku 25. júla 2008 k obmedzeniu spojov na autobusových linkách 35, 36, RA6, RA7 a k úplnému zrušeniu spojov na linke 53. Linky 35, 36, RA6 a RA7 budú premávať s upraveným cestovným poriadkom zverejneným v každej zastávke. V nasledovnom uverejňujeme spoje, ktoré budú na daných linkách premávať.  Linka 35   Linka 36   Linka RA6   Linka RA7 ...

17.06.2008

Športový deň

Oznámenie V sobotu 21. 6. 2008 sa v areáli aeroklubu Barca uskutoční športový deň. Možnosť prístupu na akciu pomocou MHD bude od Barce – na Abovskej ulici v križovatke s Čkalovovou ulicou (prístupová komunikácia k Aeroklubu) bude zriadená v čase 7.00 - 22.00 hod dočasná zastávka "Čkalovova" – a ďalej peši cca 1 km.Bežná MHD premávajúca do oblasti (električková linka č. 4 a autobusová linka č...

15.06.2008

Zmeny na linkách MHD

Oznámenie Od nedele 15. 6. 2008 vstupuje do platnosti 1. stupeň letného obmedzenia MHD – v rámci neho nebudú premávať električková linka č. 5 a autobusové linky č. 51 a 55. 2. stupeň letného obmedzenia bude zavedený od pondelka 30. 6. 2008.Od pondelka 16. 6. 2008 dôjde k týmto zmenám u autobusovej MHD: Mení cestovný poriadok linky č. 23 Železničná stanica - Letisko a späť (vykonali sa len menšie úpravy)...

08.06.2008

Dočasná zmena predaja cestovných lístkov na MHD na pracovisku ZSSK

Oznam Dobíjanie BČK a predaj cestovných  lístkov v predajni ZSSK v budove žel. stanice bude z prevádzkových dôvodov na strane ZSSK od 2.6.2008 do 15.6.2008 realizované v pondelok -piatok v čase od 7.00 hod. - 14.00 hod. v sobotu a v nedeľu bude mimo prevádzky. DPMK, a.s...

06.06.2008

V sobotu 7. 6. 2008 od 7.30 cca do 19.30 hod dôjde k zmenám

Oznámenie V sobotu 7. 6. 2008 od 7.30 cca do 19.30 hod dôjde kvôli oprave električkovej trate v slučke "Štadión Lokomotívy" k týmto dočasným zmenám v MHD: Električkové linky č. 2, 4 a 9 budú premávať len po / od zastávky "Námestie Maratónu mieru". V úseku Štadión Lokomotívy - Námestie Maratónu mieru a späť bude premávať len náhradná električková linka "X" (každých 10 minút). V zastávke "Námestie Maratónu mieru" bude linka "X" zastavovať na dočasných stanovištiach na Komenského ulici (v križovatke so Strojárenskou ulicou), v ostatných zastávkach na bežných stanovištiach. DPMK, a.s...

28.05.2008

Dopravárska desiatka

Oznámenie Dňa 29.6.2008 sa uskutoční XVIII. ročník DOPRAVÁRSKEJ DESIATKY. Bližšie informácie tu . DPMK, a.s...

27.05.2008

Mimoriadna prevádzka detskej železnice

Oznámenie Mesto Košice objednalo, pre vysoký záujem verejnosti a z dôvodu konania osláv MDD, mimoriadnu prevádzku detskej železnice v Košiciach na deň 30.5.2008 ( piatok). Cestovný poriadok detskej železnice v uvedený deň  je rovnaký ako počas bežnej prevádzky DŽ v Košiciach. DPMK, a.s...

27.05.2008

Posilnenie liniek MHD

Oznámenie V nedeľu 1. 6. 2008 popoludní sa v zoologickej záhrade uskutoční podujatie k Medzinárodnému dňu detí. MHD bude pritom posilnená nasledovne: Na električkovej linke č. 2 budú vykonané posilové spoje historickou dvojnápravovou električkou "Cassovia" s odchodmi od železničnej stanice o 11.30, 12.30 a 13.30 hod a od zastávky "Štadión Lokomotívy" o 15.05, 16.05, 17.05 a 18.05 hod. Na autobusovej linke č. 29 bude okrem bežných spojov premávať aj mimoriadna vetva č...

19.05.2008

Výluka električkovej dopravy 24.5, 25.5, 31.5, 1.6

Oznámenie V sobotu 24. 5., v nedeľu 25. 5., v sobotu 31. 5. a v nedeľu 1. 6. 2008 v čase cca 7.00 – 17.00 hod bude z úseku kruhový objazd pri VŠA – VSS, križovatka (teda z Alejovej ulice) vylúčená električková doprava.Pritom dôjde k týmto dočasným zmenám v premávke MHD: Električková linka č. 9 bude premávať len v úseku Štadión Lokomotívy – Nám. Mara-tónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Spoločenský pavilón a späť. Vo východzej zastávke "Spoločenský pavilón" bude linka zastavovať až 2x – najprv na konci Bardejovskej ul...

16.05.2008

Zmena na linke č.23

Oznámenie Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od štvrtka 15. 5. 2008 sa zmenil cestovný poriadok autobusovej linky MHD č. 23. Oproti doterajšiemu stavu nový cestovný poriadok zabezpečuje tesnejšiu väzbu na letný letový poriadok letiska Košice.Cestovný poriadok je zverejnený na www.dpmk.sk Cestovný poriadok na linke č. 23 nerozlišuje pracovné a voľné dni, ale dni v kalendári, t.j. pondelok až piatok, sobotu a nedeľu. DPMK, a.s...

15.05.2008

Dočasné zmeny na linkách 2,4,9

Oznámenie V sobotu 17. 5. 2008 od 8.00 cca do 12.30 hod dôjde kvôli oprave električkovej trate v slučke "Štadión Lokomotívy" k týmto dočasným zmenám v MHD: Električkové linky č. 2, 4 a 9 budú premávať len po / od zastávky "Námestie Maratónu mieru". V úseku Štadión Lokomotívy - Námestie Maratónu mieru a späť bude premávať len náhradná električková linka "X" (každých 10 minút). V zastávke "Námestie Maratónu mieru" bude linka "X" zastavovať na dočasných stanovištiach na Komenského ulici (v križovatke so Strojárenskou ulicou), v ostatných zastávkach na bežných stanovištiach. DPMK, a.s...

12.05.2008

Kto skôr

DPMK,a.s. v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ  Košice usporiada dňa 13.5.2008 1. ročník súťaže "Kto skôr". Štart 1.kola je o 7:15 na tr.SNP,na úrovni zastávky linky 60( oproti benzínovej pumpe).Cieľom súťaže je upozorniť odbornú i laickú verejnosť na potrebu preferencií MHD v Košiciach...

26.04.2008

Manuál k ovládaniu multifunkčného automatu

Predaj jednorázových papierových lístkov:Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ JEDNORÁZOVÝCH LÍSTKOV a navoliť si stlačením druh lístka  a počet lístkov. Automat ukáže aké mince alebo bankovky akceptuje. Po ich vložení vytlačí a vydá cestovné lístky, prípadne vráti výdavok. Manipulácie s kartou: zakúpenie časových lístkov a dobíjanie elektronickej peňaženky :Na základnej obrazovke stlačiť tlačidlo PREDAJ ČASOVÝCH LÍSTKOV...