Aktuality

03.10.2008

Medzinárodný maratón mieru

V nedeľu 5. 10. 2008 sa uskutoční Medzinárodný maratón mieru. Počas jeho konania (cca od 9.00 do 15.30 hod) bude MHD premávať takto:  MHD počas Medzinárodného maratónu mieru...

02.09.2008

Informácie k EUR-u v podmienkach DPMK, a. s.

TARIFA V roku 2008 je nezmenená. Ceny cestovných lístkov budú zverejnené v duálnom zobrazení na  všetkých predajných miestach  t. j. na automatoch,  v dopravných prostriedkoch, dobíjacích miestach DPMK, a.s.  a u ostatných zmluvných partnerov. AUTOMATY Na každom automate bude výrazne vyznačená mena, ktorú bude automat prijímať do 31. 12. 2008  a od 1.1.2009. Celkom  bude 32 automatov k 1.1.2009  na výdaj min. 16 druhov cestovných lístkov. Typy: zn. Merona – jednolístkové v počte 43 kusov – nedajú sa prestaviť na menu euro a od 16.1.2009 budú vyradené z prevádzky. zn...

29.08.2008

Zmeny v MHD

Od 29.8.2008 boli posunuté vybrané polohy spojov R a 26. Aktuálne odchody si je možné overiť v časti cestovné poriadky na stránke http://www.dpmk.sk V súvislosti so začiatkom školského roka sa rozširuje denná výprava vozidiel nasledovne: Spoje električkovej dopravy  Spoje električkovej dopravy budú premávať v plnom rozsahu ako počas dní školského vyučovania. Spoje trolejbusovej dopravy  Spoje trolejbusovej dopravy budú premávať v plnom rozsahu ako pracovné dni.Vypravovať sa bude aj trolejbusová linka 73...

22.08.2008

Vybavovanie žiackych a študentských zliav pre školský rok 2008/2009

Od kedy: 1. 8. 2008Kde: predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3, predajňa  DPMK, a.s. - Bardejovská 6Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete - preukazom:a) BČK (bezkontaktnou čipovou kartou) - pre predplatné, časové i jednorazové cestovné lístky b) kmeňovým listom - pre papierové cestovné lístkyČo potrebujete k vybaveniu:nového preukazu 1 aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm vyplnenú žiadanku (tlačivo v predajniach DPMK, a.s...

16.08.2008

Zmeny v MHD platné od 16.08.2008

Električková doprava Linka R1 (R1Z) Pracovné dni:Zo Staničného námestia - mení sa odchod linky R1 z 13,04 hod na 13,12 hod a z 21,04 hod na 21,12 hod.Z VA USS - mení sa odchod linky R1Z z 22,13 hod na 22,15 hod a linky R1 z 22,27 hod na 22,32 hod.Voľné dni:Zo Staničného námestia - mení sa odchod linky R1 z 05,04 hod na 05,12 hod, z 13,04 hod na 13,12 hod a z  21,04 hod na 21,12 hod.Z VA USS - mení sa odchod spoja linky R1Z z 22,13 hod na 22,15 hod a linky R1 z  22,27 hod na 22,32 hod...

03.08.2008

Oznámenie pre cestujúcich

Oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 04. Augusta 2008 dochádza k: LETNÉMU OBMEDZENIU LINIEK 32, 51 a 56 DOČASNÝM MENŠÍM ZMENÁM NA LINKÁCH 17, 18, 19, 27 a 34, viď vývesné cestovné poriadky. DPMK, a.s...

25.07.2008

Oznámenie

Vzhľadom na vážnu prevádzkovú situáciu dochádza od piatku 25. júla 2008 k obmedzeniu spojov na autobusových linkách 35, 36, RA6, RA7 a k úplnému zrušeniu spojov na linke 53. Linky 35, 36, RA6 a RA7 budú premávať s upraveným cestovným poriadkom zverejneným v každej zastávke. V nasledovnom uverejňujeme spoje, ktoré budú na daných linkách premávať.  Linka 35   Linka 36   Linka RA6   Linka RA7 ...

17.06.2008

Športový deň

Oznámenie V sobotu 21. 6. 2008 sa v areáli aeroklubu Barca uskutoční športový deň. Možnosť prístupu na akciu pomocou MHD bude od Barce – na Abovskej ulici v križovatke s Čkalovovou ulicou (prístupová komunikácia k Aeroklubu) bude zriadená v čase 7.00 - 22.00 hod dočasná zastávka "Čkalovova" – a ďalej peši cca 1 km.Bežná MHD premávajúca do oblasti (električková linka č. 4 a autobusová linka č...

15.06.2008

Zmeny na linkách MHD

Oznámenie Od nedele 15. 6. 2008 vstupuje do platnosti 1. stupeň letného obmedzenia MHD – v rámci neho nebudú premávať električková linka č. 5 a autobusové linky č. 51 a 55. 2. stupeň letného obmedzenia bude zavedený od pondelka 30. 6. 2008.Od pondelka 16. 6. 2008 dôjde k týmto zmenám u autobusovej MHD: Mení cestovný poriadok linky č. 23 Železničná stanica - Letisko a späť (vykonali sa len menšie úpravy)...

08.06.2008

Dočasná zmena predaja cestovných lístkov na MHD na pracovisku ZSSK

Oznam Dobíjanie BČK a predaj cestovných  lístkov v predajni ZSSK v budove žel. stanice bude z prevádzkových dôvodov na strane ZSSK od 2.6.2008 do 15.6.2008 realizované v pondelok -piatok v čase od 7.00 hod. - 14.00 hod. v sobotu a v nedeľu bude mimo prevádzky. DPMK, a.s...

06.06.2008

V sobotu 7. 6. 2008 od 7.30 cca do 19.30 hod dôjde k zmenám

Oznámenie V sobotu 7. 6. 2008 od 7.30 cca do 19.30 hod dôjde kvôli oprave električkovej trate v slučke "Štadión Lokomotívy" k týmto dočasným zmenám v MHD: Električkové linky č. 2, 4 a 9 budú premávať len po / od zastávky "Námestie Maratónu mieru". V úseku Štadión Lokomotívy - Námestie Maratónu mieru a späť bude premávať len náhradná električková linka "X" (každých 10 minút). V zastávke "Námestie Maratónu mieru" bude linka "X" zastavovať na dočasných stanovištiach na Komenského ulici (v križovatke so Strojárenskou ulicou), v ostatných zastávkach na bežných stanovištiach. DPMK, a.s...

28.05.2008

Dopravárska desiatka

Oznámenie Dňa 29.6.2008 sa uskutoční XVIII. ročník DOPRAVÁRSKEJ DESIATKY. Bližšie informácie tu . DPMK, a.s...

27.05.2008

Mimoriadna prevádzka detskej železnice

Oznámenie Mesto Košice objednalo, pre vysoký záujem verejnosti a z dôvodu konania osláv MDD, mimoriadnu prevádzku detskej železnice v Košiciach na deň 30.5.2008 ( piatok). Cestovný poriadok detskej železnice v uvedený deň  je rovnaký ako počas bežnej prevádzky DŽ v Košiciach. DPMK, a.s...