Zmeny a obmedzenia v MHD

27.09.2019

SPOJ ODRIEKNUTÝ

Z dôvodu poruchy vozidla linky 15, čas 8:29,  je spoj odrieknutý v úseku - Exnárova smer OC Cassovia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.09.2019

Dopravná nehoda

Z dôvodu cudzej dopravnej nehody na križovatke Letná - Zimná, linka číslo 7 je odrieknutá v úseku Botanická záhrada - Radnica starého mesta, linka číslo 7 v smere na Botanickú záhradu nepremáva, od zastávky Radnica starého mesta pokračuje v smere Amfiteáter. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

25.09.2019

ODKLON TRASY

Z dôvodu dopravnej nehody na Sečovskej ceste sú linky 15,20L, 32 a 54 odklonené na trasy: 15, 20L a 54 zo zastávky Lingov pokračujú na Prešovskú cestu smer Palackého, linka 32 zachádza na Heringeš, následne premáva na Lingov a Prešovskú cestu smer Palackého. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  ...

25.09.2019

ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Z dôvodu dopravnej nehody električky aj osobného automobilu v smere Nám.Maratónu mieru smer Staničné nám. na linkách 2, 4, 6, 9 dochádza k meškaniu do 10 minút. Obmedzenie v celej trase. ? (08:33) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania...

25.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Meškanie spojov: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56 Prešovská smer centrum do 15 minút. DÔVOD: zhustená premávka PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:40...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu cudzej dopravnej nehody na úseku Perešská smer Lorinčík, Letisko a Šaca dochádza k meškaniu spojov do 20 minút. Za obmedzenia sa ospravedlňujeme...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu poruchy vozidla linky 6 na zastávke Idanská smer Námestie Maratónu mieru je spoj odrieknutý v úseku Spoločenský pavilón - Námestie Maratónu mieru. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...

24.09.2019

PORUCHA VOZIDLA

MIESTO: Hronská smer Lingov DOTKNUTÉ LINKY: 17 OBMEDZENIE: spoj odrieknutý DÔVOD: Porucha vozidla PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:34 (odchod spoja zo zastávky Hronská smer Lingov)...

24.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Meškanie spojov: Prešovská smer centrum. Dotknuté linky: 10, 15, 17, 19, 20L, 31, 32, 33, 51, 52, 56. Meškanie spojov do 15 minút. Z dôvodu zhustenej premávky. (08:35) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania...

23.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

Z dôvodu dopravnej nehody pred zastávkou Námestie osloboditeľov smer Lingov, dochádza k meškaniu linky 71, náhradná doprava premáva od zastávky Tesco, džungľa smer Lingov...

20.09.2019

PORUCHA VOZIDLA

MIESTO: Madridská smer Nová nemocnica DOTKNUTÉ LINKY: 18 OBMEDZENIE: spoj odrieknutý 7:20 DÔVOD: Porucha vozidla PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 7:32 (odchod spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica)...

19.09.2019

SPOJ ODRIEKNUTÝ

MIESTO: Madridská smer Staničné nám. ČAS: 10:55 DOTKNUTÉ LINKY: 27 OBMEDZENIE: spoj odrieknutý DÔVOD: Presun za náhradu KD PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 11:10 (odchod spoja zo zastávky Madridská smer Staničné nám.)...

19.09.2019

ODKLON TRASY

Linka 7 premáva v smere na Važeckú odklonom cez Nám. Maratónu mieru (bez potreby prestupu cestujúcich) - zdržanie jednotlivých spojov cca 5 minút DÔVOD: závada na trati  ...

19.09.2019

ODKLON TRASY

Linka 6 premáva len po Amfiteáter. V úseku Amfiteáter - Nám. Maratónu mieru (premáva náhradná autobusová doprava) Linka 9 premáva len po Radnicu Starého mesta. Prestup na linku 2, 4 smer Havlíčkova. Linka R3 v smere na Havlíčkovú premáva odklonom  cez Moldavskú a Kuzmányho. DÔVOD: závada na trati. (07:09) AKTUALIZÁCIA: Závada na trati odstránená. Linky premávajú po svojej pôvodnej trati...

17.09.2019

Upozornenie na meškanie spojov

MIESTO: Južné nábrežie smer Slanecká DOTKNUTÉ LINKY: 19, 52, 54 OBMEDZENIE: meškanie spojov do 20 minút DÔVOD: zhustená premávka PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 9:00 Aktualizácia - (8:55 hod.) Komunikácia je už prejazdná v plnom profile, meškania na linkách sa postupne eliminujú...