Cestovný poriadok linky RA4

Platné od 1.12.2020
Perešská Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
05 00 05
06 24
07 34
08
09
10
11
12
13 09
14
15
16
17 09
18
19
20
21 09
Prázdniny
05 00 05
06 24
07 34
08
09
10
11
12
13 09
14
15
16
17 09
18
19
20
21 09
Voľné dni
05 09
06
07
08
09
10
11
12
13 09
14
15
16
17 09
18
19
20
21 09
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami