Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Spoločenský pavilón Botanická záhrada
Pracovné dni, školský rok
05 35
06 12 59
07 02 05 08 11
08 45 50
09
10 25
11
12 05
13 05
14 33 45 57
Prázdniny
05 35
06 12 59
07 02 05 08 11
08 45 50
09
10 25
11
12 05
13 05
14 33 45 57
x - zastávka na znamenie
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ