Cestovný poriadok linky R4

Platné od 1.9.2019
Spoločenský pavilón Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
4 56 Pr
5 08 Pr
6 30
7
8
9 24 op
10
11 03 op
12 44 op
13 44 op
14
15 24 op
Prázdniny
4 56 Pr
5 08 Pr
6 30
7
8
9 24 op
10
11 03 op
12 44 op
13 44 op
14
15 24 op
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
op - premáva len po zastávku OC Optima