Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Spoločenský pavilón Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 56 Pr
05 08 Pr
06 30
07
08
09 24 op
10
11 03 op
12 44 op
13 44 op
14
15 24 op
Prázdniny
04 56 Pr
05 08 Pr
06 30
07
08
09 24 op
10
11 03 op
12 44 op
13 44 op
14
15 24 op
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
op - premáva len po zastávku OC Optima