FA2112400264

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA2112400264

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
A S C spol. s.r.o.
Celková hodnota:
427.20 EUR jednorázovo