Nájom nebytových priestorov

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ-1766-2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
SUTI Tibor
Levočská 5
040 12 Košice
IČO:
17170745
Celková hodnota:
0.00 EUR mesačne bez DPH