Nájom nebytového priestoru

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ6_641/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
ELDIO, s.r.o.
Hlinkova 35
040 01 Košice
IČO:
45672253
Celková hodnota:
0.00 EUR mesačne s DPH