Nájom nebytového priestoru

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ1_1786/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Vaško Štefan
Gagarinovo námestie 8
040 12 Košice
Celková hodnota:
0.00 EUR mesačne s DPH