Nájom nebytového priestoru

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ2_1746/2009

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
AGIR,s.r.o.
P.O.BOX 39
040 11 Košice
IČO:
36210048
Celková hodnota:
0.00 EUR mesačne bez DPH