FA2104458893

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA2104458893

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Orange Slovensko a.s.
Celková hodnota:
4216.61 EUR jednorázovo