Dodatok k zmluve o prenájme reklamnej plochy

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ1_1899-2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
PanMedia Western, s.r.o.
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená