Dodatok k zmluve o prenájme reklamnej plochy

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
DZ2_588-2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
ISPA,spol.s r.o.
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená