Nájomné za umiestnenie reklamného panelu

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
905/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Akzent Media spol.s r.o.
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená