Dodatok k zmluve o spolupráci

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
1985/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
HANDY MEDIA, s.r.o.
Celková hodnota:
0.00 EUR iná, neurčená