Dodatok k zmluve o nájme

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
1697/2011
Dátum účinnosti:
27.5.2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Rabaka reklamné panely, s.r.o.
Celková hodnota:
180.00 EUR jednorázovo