Prenájom poz. p.č.1461/3,k.ú.Terasa pre umiest. 3 ks billboardov

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
1090/2011

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
euroAWK, spol. s r.o.
Brečtanová 2
831 01 Bratislava
IČO:
35808683
Celková hodnota:
2248.58 EUR ročne bez DPH