Verejné obstarávanie - dvojmesačník

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA3670108193
Dátum doručenia faktúry:
28.12.2016

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
82109 Bratislava
IČO:
31348262
Celková hodnota:
65.00 EUR bez DPH