úroky z omeškania

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
D16503122
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2017

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
PETROLTRANS, a.s.
Cukrovarská 22
07501 Trebišov
IČO:
36592170
Celková hodnota:
-12798.16 EUR bez DPH