Demontáž rampového systému, autobusový areál VŠA

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-2017-3076
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.4.2017

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
RPL Slovakia, s.r.o.
Mikovíniho 27
04011 Košice
IČO:
44875151
Celková hodnota:
56.00 EUR