Dodatok č.3 k Príkaznej zmluve č.2015001572 - odpredaj 11 ks električiek T3

Typ dokladu:
Dodatok k zmluve
Číslo dodatku:
3

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO:
691135
Celková hodnota:
0.00 EUR bez DPH