Materiál na vyzdobenie Mikulášskej električky

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20174412
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.12.2017

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
1111, s.r.o.
Zvolenská cesta 5080/14A
98401 Lučenec
IČO:
36048569
Celková hodnota:
2224.33 EUR