vratka poistného

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
D8300001582
Dátum doručenia faktúry:
10.9.2018

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
15057 Praha 5
IČO:
1350
Celková hodnota:
-524183.00 EUR bez DPH