Káva

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190001
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.1.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
KÁVOMATY s.r.o.
Nižná brána 2
06001 Kežmarok
IČO:
31735657
Celková hodnota:
96.48 EUR