Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190045
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.1.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
MATINÉ, s.r.o.
Bukureštská 7
04013 Košice
IČO:
36201936
Celková hodnota:
3126.00 EUR