Šampon, Studený vosk

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190028
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.1.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Christ s.r.o.
Šintavská 26
85101 Bratislava
IČO:
36034703
Celková hodnota:
447.32 EUR