Zadné okná (grafika, tlač, inštalácia a deinštalácia)

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190044
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.1.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Casit, s.r.o.
Za kalváriou 55
08001 Prešov
IČO:
46731954
Celková hodnota:
300.00 EUR bez DPH