ND pre umývaciu linku

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190521
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Christ s.r.o.
Šintavská 26
85101 Bratislava
IČO:
36034703
Celková hodnota:
1240.20 EUR