Analýza posúdenia príčin porušenia brzdového kotúča

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190594
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
04001 Košice
IČO:
397610
Celková hodnota:
1200.00 EUR bez DPH