Čistenie vybraných električkových zastávok

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190593
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Jozef Križian - GLOBAL PARTNER
Janigova 9
04023 Košice
IČO:
41424913
Celková hodnota:
1050.00 EUR bez DPH