Kontrola zvaru NDT metódou VT 2

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190569
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
ASKOZVAR s.r.o.
Hraničná 2/A
04017 Košice
IČO:
36175200
Celková hodnota:
1250.00 EUR bez DPH