normy-uhradené zálohou

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA51190008
Dátum doručenia faktúry:
13.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníc
Štefanovičova 3
810 Bratislava
IČO:
30810710
Celková hodnota:
0.00 EUR s DPH