Meranie emisií v kotolni Hornádska

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190630
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napájadlá 11
04012 Košice
IČO:
31695671
Celková hodnota:
360.00 EUR bez DPH