Monitoring a čistenie kanalizácie-vrátnica Hornádska

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190629
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
KONTRAKT JMV, s.r.o.
Krivá 18
04001 Košice
IČO:
31666744
Celková hodnota:
200.00 EUR bez DPH