n.d. na električky KT8 , T6

Typ dokladu:
Objednávka
Číslo objednávky:
OBJ-20190647
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.3.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
SKD TRADE, a.s.
Kolbenova 917/5d
19000 Praha 9
IČO:
15269507
Celková hodnota:
4158.00 EUR bez DPH